Archives for the month of: február, 2012

Vážení priatelia,

srdečne vás pozývame k spolupráci na projekte Supertrieda Košice 2013. Školy z Košíc a Košického kraja, ktoré sa prihlásili do projektu Supertrieda potrebujú vašu pomoc. Ak prejavíte záujem o spoluprácu, budete im pomáhať pri príprave a prezentácii ich predstavení. Vaše profesionálne skúsenosti a váš Know-How pomôžu triede dosiahnuť novú umeleckú kvalitu. A vám prinesie jedinečnú skúsenosť, ktorú si určite budete chcieť zopakovať aj budúci rok.  Detailné informácie vám radi pošleme emailom.

Advertisement

Vážení priatelia, pozývame Vás do veľkej 2-ročnej prezentačnej súťaže medzi  košickými školami pod názvom

 SUPERTRIEDA KOŠICE 2013

 Projekt je súčasťou medzinárodného projektu Supertrieda/SuperClass.

Partner – KOŠICE Európske Hlavné Mesto Kultúry 2013

Vyhlasovateľ – Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu  SR

Organizátor – Občianske združenie SUPERTRIEDA

Projekt je súčasťou štátneho vzdelávacieho programu pre vyčovací predmet Výchova umením, Hudobná výchova, odporučený pre Slovenský jazyk, Anglický jazyk.  Je definovaný ako preventívny program proti  šikanovaniu.

Žiaci pod vedením učiteľa /za asistencie profesionálneho umelca, ktorý je patrónom školy/ tvoria umelecký program na spoločnú tému v slovenskom alebo anglickom jazyku.

Účastníci : základné a stredné školy košického kraja

Súťažiaci subjekt : školská trieda

Téma aktuálneho ročníka : „Keď raz budem starý….“

Časový plán 1.ročníka :

28.2.2012 – uzávierka prihlášok

marec-apríl : nácvik predstavenia

15.-16.marca 2012 : akreditovaný workshop pre učiteľov

9.máj 2012 : súťažná prezentácia

Uzávierka prihlášok : 28.február 2012

Internetová prihláška : Prihláška do projektu SUPERTRIEDA 

VÝZVA PRE UMELCOV K SPOLUPRÁCI NA PROJEKTE SUPERTRIEDA

Vážení priatelia, milí kolegovia,

dovoľujeme si pozvať Vás k spolupráci na umelecko vzdelávacom projekte Supertrieda, ktorého sa zúčasťňujú základné a stredné školy v Košiciach. Vašou úlohou je  využitím vaších profesionálnych vedomostí a skúseností pomôcť deťom v školskej triede pripraviť jej umelecké hudobno-dramatické predstavenie, ktoré budú prezentovať v máji 2012 v košickom divadle a s ktorým sa budú uchádzať o titul SUPERTRIEDA spolu so školami z celého Slovenska.

 Je mnoho projektov zameraných na detí, kde deti pripravujú a prezentujú svoje umelecké aktivity. Originálne na projekte Supertrieda je to, že na autorskom predstavení sa musí zúčastniť celá trieda. Teda pre každé dieťa treba nájsť rolu, ktorá mu vyhovuje, rolu v ktorej ho budú jeho spolužiaci akceptovať , spolu s učiteľom treba pripraviť predstavenie v ktorom sa deti môžu vyblázniť, ale zároveň  sa naučiť nové veci.

 Pravidlá súťaže a parametre predstavení nájdete na webovej stránke http://www.supertrieda.sk. 

 Tešíme sa na vás a veríme že aj vám takáto spolupráca prinesie mnoho nových impulzov, zážitkov a skúseností.

 Občianske združenie Supertrieda a tím projektu SPOTs z neziskovej organizácie Košice – Európske hlavné mesto kultúry 2013 pripravili výzvu pre profesionálnych umelcov a umeleckých pedagógov z Košického a  Prešovského kraja k  účasti na projekte SUPERTRIEDA KOŠICE 2013.

 Patronát umelca.

  • Umelec bude reprezentovať danú školu /napr.v médiach/ a vytvárať kontakt školy so svetom umenia.
  • Umelec bude pomáhať triedam pri príprave a nácviku predstavenia…..na základe záujmu učiteľa. /časový rozpis – marec-apríl, 1x v týždni , spolu cca 12 hodín/

Režim, v akom bude umelec s triedou spolupracovať si dohodne umelec s učiteľom vystupujúcej triedy.

Počet tried, ktorým umelec pomáha môže byť viac.

Práca umelca s triedou bude priebežne dokumentovaná.

 Umelec s triedou nevystupuje.