VÝZVA PRE UMELCOV K SPOLUPRÁCI NA PROJEKTE SUPERTRIEDA

Vážení priatelia, milí kolegovia,

dovoľujeme si pozvať Vás k spolupráci na umelecko vzdelávacom projekte Supertrieda, ktorého sa zúčasťňujú základné a stredné školy v Košiciach. Vašou úlohou je  využitím vaších profesionálnych vedomostí a skúseností pomôcť deťom v školskej triede pripraviť jej umelecké hudobno-dramatické predstavenie, ktoré budú prezentovať v máji 2012 v košickom divadle a s ktorým sa budú uchádzať o titul SUPERTRIEDA spolu so školami z celého Slovenska.

 Je mnoho projektov zameraných na detí, kde deti pripravujú a prezentujú svoje umelecké aktivity. Originálne na projekte Supertrieda je to, že na autorskom predstavení sa musí zúčastniť celá trieda. Teda pre každé dieťa treba nájsť rolu, ktorá mu vyhovuje, rolu v ktorej ho budú jeho spolužiaci akceptovať , spolu s učiteľom treba pripraviť predstavenie v ktorom sa deti môžu vyblázniť, ale zároveň  sa naučiť nové veci.

 Pravidlá súťaže a parametre predstavení nájdete na webovej stránke http://www.supertrieda.sk. 

 Tešíme sa na vás a veríme že aj vám takáto spolupráca prinesie mnoho nových impulzov, zážitkov a skúseností.

 Občianske združenie Supertrieda a tím projektu SPOTs z neziskovej organizácie Košice – Európske hlavné mesto kultúry 2013 pripravili výzvu pre profesionálnych umelcov a umeleckých pedagógov z Košického a  Prešovského kraja k  účasti na projekte SUPERTRIEDA KOŠICE 2013.

 Patronát umelca.

  • Umelec bude reprezentovať danú školu /napr.v médiach/ a vytvárať kontakt školy so svetom umenia.
  • Umelec bude pomáhať triedam pri príprave a nácviku predstavenia…..na základe záujmu učiteľa. /časový rozpis – marec-apríl, 1x v týždni , spolu cca 12 hodín/

Režim, v akom bude umelec s triedou spolupracovať si dohodne umelec s učiteľom vystupujúcej triedy.

Počet tried, ktorým umelec pomáha môže byť viac.

Práca umelca s triedou bude priebežne dokumentovaná.

 Umelec s triedou nevystupuje.

Advertisement