Vážení priatelia, pozývame Vás do veľkej 2-ročnej prezentačnej súťaže medzi  košickými školami pod názvom

 SUPERTRIEDA KOŠICE 2013

 Projekt je súčasťou medzinárodného projektu Supertrieda/SuperClass.

Partner – KOŠICE Európske Hlavné Mesto Kultúry 2013

Vyhlasovateľ – Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu  SR

Organizátor – Občianske združenie SUPERTRIEDA

Projekt je súčasťou štátneho vzdelávacieho programu pre vyčovací predmet Výchova umením, Hudobná výchova, odporučený pre Slovenský jazyk, Anglický jazyk.  Je definovaný ako preventívny program proti  šikanovaniu.

Žiaci pod vedením učiteľa /za asistencie profesionálneho umelca, ktorý je patrónom školy/ tvoria umelecký program na spoločnú tému v slovenskom alebo anglickom jazyku.

Účastníci : základné a stredné školy košického kraja

Súťažiaci subjekt : školská trieda

Téma aktuálneho ročníka : „Keď raz budem starý….“

Časový plán 1.ročníka :

28.2.2012 – uzávierka prihlášok

marec-apríl : nácvik predstavenia

15.-16.marca 2012 : akreditovaný workshop pre učiteľov

9.máj 2012 : súťažná prezentácia

Uzávierka prihlášok : 28.február 2012

Internetová prihláška : Prihláška do projektu SUPERTRIEDA 

Advertisement