SUPERTRIEDA je Európsky projekt zážitkového učenia s cieľom zvýšiť kultúrnosť detí a mládeže, učiť ich cítiť, myslieť, tvoriť a tešiť sa zo života. Pripraviť ich na svet v budúcnos>.

Podľa štatistík len 4% detí sú tzv.talenty. Opakovane sú posielané na všetky súťaže, reprezentujú svoju školu, obec, záujmový krúžok. Majú vytvorené podmienky, aby svoje kvality mohli ďalej rozvíjať.

Projekt Supertrieda má v súlade s myšlienkou “všetky deti sú naše” ambíciu podporiť aj zvyšných 96% detí a dokázať, že každé dieťa má na niečo predpoklady a má právo na šancu to dokázať, prejaviť sa, právo vyskúšať nové veci, pracovať na sebe, získavať skúsenosti a tvoriť si názor. Má právo dostať šancu na kultúrnejší život.

Deti počas školského roka vymýšľajú na danú tému scenáre, skladajú melódie, texty, spievajú, hrajú na hudobných nástrojoch, maľujú kulisy, vyrábajú pomôcky, šijú kostýmy, tancujú, moderujú, režírujú, filmujú, pracujú s počítačom, organizujú – vytvárajú spoločné dielo, každý podľa vlastnej fantázie a schopnos6. Výsledkom je umelecký program na spoločnú tému a krátky film vlastnej triede. Žiaci a učitelia využívajú pre prípravu predstavení hudobnú, výtvarnú, telesnú,
etetickú a estetickú výchovu, hodiny slovenského jazyka,
informatiky a práce s multimédiami. Počas piatich ročníkov sa do projektu zapojilo už viac než 24 000 žiakov.

Supertrieda je najväčšou súťažou triednych kolek6vov základných a stredných škôl v umeleckej tvorbe. V kolektíve využíva spoluprácu a komunikáciu, pracuje s pocitom spolupatričnosti a empatiou voči druhému. Odborníci oceňujú vplyv súťaže na prevenciu šikany, na zlepšenie vzťahov v triedach, keďže podmienkou účas> v Supertriede je zapojenie všetkých žiakov. Supertrieda mení svet súperenia na svet spolupráce.

Ako jediný vzdelávací projekt v Strednej Európe získala Supertrieda >tul Good PracCce Model of European Education Network a rozšírila svoju pôsobnosť do krajín EÚ.

Vyhlasovateľom súťaže je Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR, organizátorom je Občianske združenie Supertrieda, partnermi projektu sú Zastúpenie Európskej komisie v SR, Slovenský výbor UNICEF a Košice 2013: Európske hlavné mesto kultúry.

Povedali o Supertriede:

Silvester Lavrík -­‐ spisovateľ, pedagóg, dramatik, režisér:

„Tento projekt spája výrazové prostriedky hudby, divadla, tanca, literatúry a výtvarného umenia, aby rozvíjal osobnosť dieťaťa a učil ho spolupráci. Spolupráci veľmi zámernej, veľmi cielenej, spolupráci, ktorá prináša zadosťučinenie.“

Prof. Belo Felix, PhD. -­‐ autorita v oblast hudobnej pedagogiky na Slovensku aj v zahraničí, Univerzita Mateja Bela

„Veľmi sa mi páči myšlienka projektu Supertrieda. Je to krásna a pádna odpoveď všetkým, ktorí plačú nad často nimi vykopanom hrobe hudobnej edukácie na základných školách. Stačí pár zanietených ľudí, ktorí majú dobrý nápad, a zrazu sa ukáže, že to de> zaujíma, že to učiteľov zaujíma… a že postoj učiteľov z „ja to neviem“, sa mení na „čo keby som to skúsil“, až k zisteniu „aha, však to ide“.

………myšlienka projektu Supertrieda sa mi páči z dvoch dôvodov :

Jeden dôvod je ten, že ide o prezentáciu, kde de> a učiteľ majú autorský podiel.
To znamená, že je to nie len reprodukcia niečoho, čo niekto napísal. Teda nie len nacvičujem, ale sám tvorím.

Druhý dôvod je ten, …..že nám ide o všetky de>. Teda nie len o vybrané talenty, a teda de>, ktoré nevedia spievať, tancovať pošleme preč, a budeme sa tváriť na profesionálov, ale ide o všetky de> a vplyv na ne.

Ide nám o to, čo s tými deťmi bude potom, keď skončia. …..ešte lepšie môžeme povedať, že cesta je niekedy dôležitejšia ako cieľ.

Ak je cieľom vynikajúce predstavenie, tak ho jednoducho nedosiahneme. Pretože volíme radšej všetky deti, radšej chyby, radšej hľadanie, ako nachádzanie hotových vecí.

Advertisement